Hybrydowa kosiarka RYOBI RLM18C36-H225 Fusion 36V w domsary.pl
693 992 992; 665 019 995